تکنالوژی خبرهای خارجی

هندوستان به سیاره زهره قمر مصنوعی پرتاب میکند

سازمان تحقیقات فضائی هند برای اولین بار یک قمر مصنوعی ساخت آن کشور را به سیاره زهره پرتاب میکند.
زهره به عنوان گرم ترین سیاره منظومه شمسی شناخته میشود.
مقامات هندی درباره زمان پرتاب این قمر مصنوعی اظهار نظر نکرده ولی گفته اند که بودجه سازمان تحقیقات فضائی را افزایش داده اند.
براساس گزارش های منتشر شده، ۹۶ فیصد ازجو سیاره زهره از کاربن دای اوکساید تشکیل شده و میزان فشار آن ۹۲ برابر بیشتر از زمین است طبق همین خبر سازمان تحقیق فضائی هند قصد دارد فردا چهارشنبه دریک ریکارد جدید ۱۰۴ قمر مصنوعی یا ماهواره را با یک راکت ماهواره بر در مدار زمین قراردهد.
این اقمار یا ماهواره ها متعلق به ایالات متحده امریکا ، اسرائیل ، قزاقستان ، هالند و چند کشور عربی است.
درحال حاضر روسیه با پرتاب ۳۷ ماهواره ریکارد پرتاب بیشترین اقمار با یک راکت درجهان را دراختیار دارد.

نظر بدهید