ورزش

تکنالوژی

د څېرو پېژنده

معرفی کتاب

نخبه گان هنر موسیقی

ustad-natoo

استاد غلام نبی نتو

درجمله هنرمندان به خصوص در بخش غزل خوانی، یکی هم استاد غلام نبی نتو بود که سال های متمادی ویا بهتر گفته شود،...