ورستي خبرونه

اقتصادی

سپورت

تکنالوژی

روغتیا

اسلامی معارف

رشوه ستانی مبنای نابودی جامعه

رشوه ستانی مبنای نابودی جامعه

  قرآن کریم وقتی از خصایل کفار یهود در مدینه منوره صحبت مینماید در کنار ویژگیهای این قوم نظیر استماع سخنان دروغ، عملکردشان بر اساس خواهشات نفسانی، در هنگام مراجعه به نزد آنحضرت صلی الله علیه وسلم و...

گزارش ها

کلتور او هنر

د رادیو کابل خپروني

مطالب جالب

د څیرو پیژندنه

سمیع حامد

سمیع حامد

اگرتاریخ افغانستان را ورق بزنیم و به نظر...

معرفی کتاب

درد دل قلم

درد دل قلم

درد دل قلم عنوان مجموعه طنزهای نویسنده...

د ژوندانه مهارتونه

دکاڼی درس

دکاڼی درس

د راجستان یو ځوان دلیسی په ازموینه کی نا...

موسیقی

موسیقی افغانستان

موسیقی افغانستان

موسیقی افغانستان نقطه عطف زیبایی‌های تنو...